Aktuality:

17 ledna

Návštěva SŠŽTS v Šumperku

Ve středu 17.1. 2018 v dopoledních hodinách bude pro děti ze třídy Zvonečky a Vlčí máky připravena návštěva a exkurze střední školy v Šumperku, která bude spojena s představením povolání. Děti se aktivně zapojí do profesí kadeřník, prodavač, truhlář a obráběč kovů pomocí kreativních činností a hry.

Program se jmenuje "Poznej svět, poznej povolání".

Prosím, abyste v tento den přivedli děti do MŠ nejpozději v 7.40 hod. Odjezd od MŠ v 8.30 hod., návrat v 11.30 hod.

29 ledna

Lyžařská škola 2018

V letošním školním roce opět společně s dětmi vyrážíme na 5 dnů na lyžařskou školu - LYŽOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM 2018, a to do lyžařského areálu Přemyslov. Vaše děti můžete zapisovat do tiskopisu ve vstupní chodbě v naší MŠ.

Termín konání - 29. 1. - 2.2.2018.   

Cena - 3.490,- Kč + 100,- Kč pojištění

Všechny podrobnější informace se dozvíte na informační schůzce, která se bude konat 11. ledna.

13 února

Karneval v MŠ

Srdečně zveme všechny děti na karnevalové veselí, které proběhne 13.února 2018 ve školce v dopoledních hodinách. Děti čeká spousta veselí, zábavy a soutěží. Už teď se těšíme na tradiční i netradiční kostýmy dětí.

Program zajištťuje profesionální bavič Ivan Urbánek.

Začátek programu od 9:00 hod. pro třídy PAMPELIŠKY a ZVONEČKY  a od 10:00 hod. pro třídy SEDMIKRÁSKY a VLČÍ MÁKY.

30 června

Povinnost předškolního vzdělávání od 1.9.2017

 Zákonný zástupce má povinnost:

- přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte),
- oznámení o individuálním vzdělávání dítěte učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (v případě, že zákonný zástupce zažádá v průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání),
- zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v mateřské škole, kde bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
 
Bližší informace ve složce DOKUMENTY.
31 srpna

Hodnocení naší mateřské školy [JPG, 271.73 KB]

Milí rodiče,

děkujeme vám za celoroční spolupráci. Jsme rádi, že jste si pro vaše dítě vybrali právě naši MŠ a pokud byste měli zájem ohodnotit naši práci, můžet tak učinit na níže uvedených webových stránkách. 

http://www.topskolky.cz/katalog/materske-skoly/statni-ms/ms-zahradni-2271/#zarizeni.

Jedná se o stránky, na kterých mohou rodiče "svou" školku hodnotit a podělit se o své zkušenosti s ostatními rodiči, co by se dalo zlepšit a s čím jsou rodiče naopak velmi spokojeni.  

Naše MŠ se umístila na 2. místě v Žebříčku rodiči nejlépe hodnocených státních mateřských škol, a to jak za rok 2014, tak i v roce 2015 v rámci Olomouckého kraje.

Děkujeme za vaši podporu a krásná slova uznání - moc nás to těší :-)

31 srpna

Prázdninový provoz 2017/18

Informace pro rodiče - prázdninový provoz v mateřských školách v Zábřehu máte níže uvedený. 

02. 07. – 13. 07. 2018
MŠ SEVERÁČEK
16. 07. – 27. 07. 2018
MŠ POHÁDKA
30. 07. – 10. 08. 2018
MŠ ZAHRADNÍ
13. 08. – 24. 08. 2018
MŠ STREJCOVA
od 27. 08. 2018
všechny MŠ

31 října

Zapojení do výzvy Šablony pro MŠ [PDF, 262.32 KB]

V roce 2016 - 2018 se naše mateřská škola zapojila do výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro mateřské školy.

Více aktualit...

Budeme vychovávat dítě s pozitivním přístupem k přírodě, člověku i k sobě samému.

Chceme vytvářet školičku pestrou, nápaditou, harmonickou, s přátelskou atmosférou mezi dětmi i dospělými.