Aktuality:

12 října

Program Hravá věda v MŠ

Ve čtvrtek 12.10.2017 v dopoledních hodinách bude pro děti ze třídy Zvonečky a Vlčí máky připraveno zpestření výuky programem "Hravá věda" s jednoduchými pokusy zaměřenými na poznávání vlastností látek a přírodních jevů. Do experimentování jsou hravou formou zapojeny i děti, aby mohly zažít radost objevitelů.

28 října

Logická olympiáda

V letošním školním roce se naše mateřská škola opět zúčastní LOGICKÉ OLYMPIÁDY pro MŠ. Soutěž probíhá v několika kolech. Viz  http://logickaolympiada.cz

Nominační kolo soutěže proběhne : kategorie MŠ a A1: mateřské školy a 1. ročník základní školy ve dnech 22. - 28. října 2017.

Všem našim přihlášeným dětem držíme palce :-)

20 listopadu

Setkání s rodiči v MŠ

Mateřská škola vás srdečně zve na besedu s odborníkem, aby vám odpověděla na témata spojená s výchovou vašich dětí. Pokud máte zájem o toto setkání, zapište se, prosím, do tabulky ve vstupní chodbě v naší MŠ. Tato beseda je bezplatná :-)

Téma : Tvoříme pravidla s dětmi

Termín : pondělí 6.11. nebo 20.11. 2017 v odpoledních hodinách

30 listopadu

Rodičovská akademie - pořádá MAP Zábřežsko

Rodičovská akademie – řešení výchovných problémů, základní sociální potřeby současných dětí

Milí rodiče,  na toto téma si velmi poutavě s využitím konkrétních příkladů z praxe budeme moci promluvit se známým psychologem a lektorem  PhDr. Janem  Svobodou   (vysokoškolský učitel a odborný asistent na katedře školní a pedagogické psychologie Ostravské univerzity, působil jako supervizor dobrovolnických programů a azylových domů)

  1. setkání o dětech do 6 let (MŠ)
  2. setkání o dětech 6 – 15 let (ZŠ)

Výchovně obtížné situace je možno úspěšně řešit, pokud známe jejich původ a včas zamezíme jejich rozvoji. To platí při výchově v rodině i ve školním kolektivu. Pojďme se na základě vyřešených reálných případů inspirovat, jak reagovat v konkrétních výchovně obtížných situacích a jak pomoci předcházet rozvinutí problémového chování dětí předškolního a školního věku.

Termín 1. setkání: 20. 11. 2017 od 17,00 hod

Termín 2. setkání: 4. 12. 2017 od 17,00 hod

Místo konání bude ještě upřesněno.

29 ledna

Lyžařská škola 2018

V letošním školním roce opět společně s dětmi vyrážíme na 5 dnů na lyžařskou školu - LYŽOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM 2018, a to do lyžařského areálu Přemyslov. Vaše děti můžete zapisovat do tiskopisu ve vstupní chodbě v naší MŠ.

Termín konání - 29. 1. - 2.2.2018.    Cena - 3.490,- Kč

Všechny podrobnější informace se dozvíte na informační schůzce, která se bude konat v lednu.

30 června

Povinnost předškolního vzdělávání od 1.9.2017

 Zákonný zástupce má povinnost:

- přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte),
- oznámení o individuálním vzdělávání dítěte učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (v případě, že zákonný zástupce zažádá v průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání),
- zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v mateřské škole, kde bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
 
Bližší informace ve složce DOKUMENTY.
31 srpna

Hodnocení naší mateřské školy [JPG, 271.73 KB]

Milí rodiče,

děkujeme vám za celoroční spolupráci. Jsme rádi, že jste si pro vaše dítě vybrali právě naši MŠ a pokud byste měli zájem ohodnotit naši práci, můžet tak učinit na níže uvedených webových stránkách. 

http://www.topskolky.cz/katalog/materske-skoly/statni-ms/ms-zahradni-2271/#zarizeni.

Jedná se o stránky, na kterých mohou rodiče "svou" školku hodnotit a podělit se o své zkušenosti s ostatními rodiči, co by se dalo zlepšit a s čím jsou rodiče naopak velmi spokojeni.  

Naše MŠ se umístila na 2. místě v Žebříčku rodiči nejlépe hodnocených státních mateřských škol, a to jak za rok 2014, tak i v roce 2015 v rámci Olomouckého kraje.

Děkujeme za vaši podporu a krásná slova uznání - moc nás to těší :-)

31 října

Zapojení do výzvy Šablony pro MŠ [PDF, 262.32 KB]

V roce 2016 - 2018 se naše mateřská škola zapojila do výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro mateřské školy.

Více aktualit...

Budeme vychovávat dítě s pozitivním přístupem k přírodě, člověku i k sobě samému.

Chceme vytvářet školičku pestrou, nápaditou, harmonickou, s přátelskou atmosférou mezi dětmi i dospělými.