Aktuality:

27 března

Divadelní představení v KD

 V úterý 27.března  půjdeme na divadelní představení do KD Zábřeh ,,O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI". Pohádka o hodné a dobrosrdečné Alžbětce, která má ráda svoji sestru Agátu, která je chamtivá a stále ji sekýruje.

Začátek představení v 10:00hod. Cena pořadu je 40,-Kč.

04 dubna

Setkání s rodiči v MŠ

Mateřská škola vás srdečně zve na besedu s odborníkem, aby vám odpověděla na témata spojená s výchovou vašich dětí. Pokud máte zájem o toto setkání, zapište se, prosím, do tabulky ve vstupní chodbě v naší MŠ. Tato beseda je bezplatná :-)

Téma : Děti a svět médií aneb Hranice jsou nutné

Termín : středa 4.4. 2018 v 15.00 hod.

28 dubna

Zpívání ZVONEČKU v Šumperku na Zlaté lyře

V sobotu 28. dubna se náš dětský pěvecký sbor ZVONEČEK zúčastní festivalu Zlatá lyra, který bude probíhat v Klášterním kostele Zvěstování Pany Marie v Šumperku.

Srdečně zveme všechny, aby nás podpořili svou účastí a společně s námi se zaposlouchali do krásných melodií.

04 května

Zápis do mateřské školy na školní rok 2017/18 [DOC, 76.5 KB]

Zápis dětí do MŠ proběhne v termínu 2. - 4.5.2018. Děti budou přijímány dle platných kritériií stanovených ředitelkou školy. Žádost o přijetí do MŠ k vyplnění naleznete ve složce DOKUMENTY.

Těšíme se na Vaši návštěvu !

30 června

Povinnost předškolního vzdělávání od 1.9.2017

 Zákonný zástupce má povinnost:

- přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte),
- oznámení o individuálním vzdělávání dítěte učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (v případě, že zákonný zástupce zažádá v průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání),
- zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v mateřské škole, kde bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
 
Bližší informace ve složce DOKUMENTY.
31 srpna

Hodnocení naší mateřské školy [JPG, 271.73 KB]

Milí rodiče,

děkujeme vám za celoroční spolupráci. Jsme rádi, že jste si pro vaše dítě vybrali právě naši MŠ a pokud byste měli zájem ohodnotit naši práci, můžet tak učinit na níže uvedených webových stránkách. 

http://www.topskolky.cz/katalog/materske-skoly/statni-ms/ms-zahradni-2271/#zarizeni.

Jedná se o stránky, na kterých mohou rodiče "svou" školku hodnotit a podělit se o své zkušenosti s ostatními rodiči, co by se dalo zlepšit a s čím jsou rodiče naopak velmi spokojeni.  

Naše MŠ se umístila na 2. místě v Žebříčku rodiči nejlépe hodnocených státních mateřských škol, a to jak za rok 2014, tak i v roce 2015 v rámci Olomouckého kraje.

Děkujeme za vaši podporu a krásná slova uznání - moc nás to těší :-)

31 srpna

Prázdninový provoz 2017/18

Informace pro rodiče - prázdninový provoz v mateřských školách v Zábřehu máte níže uvedený. 

02. 07. – 13. 07. 2018
MŠ SEVERÁČEK
16. 07. – 27. 07. 2018
MŠ POHÁDKA
30. 07. – 10. 08. 2018
MŠ ZAHRADNÍ
13. 08. – 24. 08. 2018
MŠ STREJCOVA
od 27. 08. 2018
všechny MŠ

31 října

Zapojení do výzvy Šablony pro MŠ [PDF, 262.32 KB]

V roce 2016 - 2018 se naše mateřská škola zapojila do výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro mateřské školy.

Více aktualit...

Budeme vychovávat dítě s pozitivním přístupem k přírodě, člověku i k sobě samému.

Chceme vytvářet školičku pestrou, nápaditou, harmonickou, s přátelskou atmosférou mezi dětmi i dospělými.