Aktuality:

31 srpna

Loučení se školním rokem

Milé děti a rodiče !

Čas plyne jako voda a už je tady opět konec školního roku. Někteří se k nám po prázdninách ještě vrátí, jiní nás už jako velcí školáci opouštějí a odchází do základní školy. Bude nám po nich smutno, ale věříme, že na sebe budeme ještě dlouho vzpomínat. Všem rodičům děkujeme za spolupráci i za vstřícnost, kterou jste nám během celého roku projevovali.

Přejeme všem krásné prázdniny, hodně sluníčka a dobré nálady - kolektiv pracovníků MŠ.

31 srpna

Hodnocení naší mateřské školy [JPG, 271.73 KB]

Milí rodiče,

děkujeme vám za celoroční spolupráci. Jsme rádi, že jste si pro vaše dítě vybrali právě naši MŠ a pokud byste měli zájem ohodnotit naši práci, můžet tak učinit na níže uvedených webových stránkách. 

http://www.topskolky.cz/katalog/materske-skoly/statni-ms/ms-zahradni-2271/#zarizeni.

Jedná se o stránky, na kterých mohou rodiče "svou" školku hodnotit a podělit se o své zkušenosti s ostatními rodiči, co by se dalo zlepšit a s čím jsou rodiče naopak velmi spokojeni.  

Naše MŠ se umístila na 2. místě v Žebříčku rodiči nejlépe hodnocených státních mateřských škol, a to jak za rok 2014, tak i v roce 2015 v rámci Olomouckého kraje.

Děkujeme za vaši podporu a krásná slova uznání - moc nás to těší :-)

31 srpna

Prázdninový provoz 2017/18

Informace pro rodiče - prázdninový provoz v mateřských školách v Zábřehu máte níže uvedený. 

02. 07. – 13. 07. 2018
MŠ SEVERÁČEK
16. 07. – 27. 07. 2018
MŠ POHÁDKA
30. 07. – 10. 08. 2018
MŠ ZAHRADNÍ
13. 08. – 24. 08. 2018
MŠ STREJCOVA
od 27. 08. 2018
všechny MŠ

31 října

Zapojení do výzvy Šablony pro MŠ [PDF, 262.32 KB]

V roce 2016 - 2018 se naše mateřská škola zapojila do výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro mateřské školy.

08 listopadu

Plavecká výuka 2018

V termínu od 6.9. - 8.11. 2018 mají děti možnost v rámci pobytu v MŠ navštěvovat plaveckou výuku v krytém bazénu v Zábřehu. Sraz v MŠ do 7.30 hod. Cena bude upřesněna později + 100,- Kč záloha na dopravu tam i zpět.

 Výuka : čtvrtek od 8.15 - 9.45 hod.

30 června

Povinnost předškolního vzdělávání od 1.9.2017

 Zákonný zástupce má povinnost:

- přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte),
- oznámení o individuálním vzdělávání dítěte učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (v případě, že zákonný zástupce zažádá v průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání),
- zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v mateřské škole, kde bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
 
Bližší informace ve složce DOKUMENTY.
Více aktualit...

Budeme vychovávat dítě s pozitivním přístupem k přírodě, člověku i k sobě samému.

Chceme vytvářet školičku pestrou, nápaditou, harmonickou, s přátelskou atmosférou mezi dětmi i dospělými.