Aktuality:

02 října

Máme rádi zvířata

Máme rádi zvířata – beseda s veterinární pracovnicí s dětmi v naší mateřské škole na téma „Jak se správně starat o zvířata nejen v domácnosti“ bude probíhat v úterý 2.10. - pro děti ze třídy Vlčí máky a Zvonečky.

26 října

Logická olympiáda

V letošním školním roce se naše mateřská škola opět zúčastní LOGICKÉ OLYMPIÁDY pro MŠ. Soutěž probíhá v několika kolech. Viz  http://logickaolympiada.cz

Nominační kolo soutěže proběhne : kategorie MŠ a A1: mateřské školy a 1. ročník základní školy ve dnech 22. - 28. října 2018.

Všem našim přihlášeným dětem držíme palce :-)

31 října

Zapojení do výzvy Šablony pro MŠ [PDF, 262.32 KB]

V roce 2016 - 2018 se naše mateřská škola zapojila do výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro mateřské školy.

08 listopadu

Plavecká výuka 2018

V termínu od 6.9. - 8.11. 2018 mají děti možnost v rámci pobytu v MŠ navštěvovat plaveckou výuku v krytém bazénu v Zábřehu. Sraz v MŠ do 7.20 hod.

Cena za 10 lekcí je 1.090 Kč + 100,- Kč záloha na dopravu tam i zpět.

 Výuka : čtvrtek od 8.15 - 9.45 hod.

28 ledna

Lyžařská škola 2019

V letošním školním roce opět společně s dětmi vyrážíme na 5 dnů na lyžařskou školu - LYŽOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM 2019, a to do lyžařského areálu Přemyslov. Vaše děti můžete zapisovat do tiskopisu ve vstupní chodbě v naší MŠ.

Termín konání - 28. 1. - 1.2.2019.   

Cena - 3.490,- Kč + 100,- Kč pojištění

Všechny podrobnější informace se dozvíte u ředitelky školy a dále na informační schůzce, která se bude konat v lednu.

30 června

Povinnost předškolního vzdělávání od 1.9.2017

 Zákonný zástupce má povinnost:

- přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte),
- oznámení o individuálním vzdělávání dítěte učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (v případě, že zákonný zástupce zažádá v průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání),
- zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v mateřské škole, kde bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
 
Bližší informace ve složce DOKUMENTY.
31 srpna

Hodnocení naší mateřské školy [JPG, 271.73 KB]

Milí rodiče,

děkujeme vám za celoroční spolupráci. Jsme rádi, že jste si pro vaše dítě vybrali právě naši MŠ a pokud byste měli zájem ohodnotit naši práci, můžet tak učinit na níže uvedených webových stránkách. 

http://www.topskolky.cz/katalog/materske-skoly/statni-ms/ms-zahradni-2271/#zarizeni.

Jedná se o stránky, na kterých mohou rodiče "svou" školku hodnotit a podělit se o své zkušenosti s ostatními rodiči, co by se dalo zlepšit a s čím jsou rodiče naopak velmi spokojeni.  

Naše MŠ se umístila na 2. místě v Žebříčku rodiči nejlépe hodnocených státních mateřských škol, a to jak za rok 2014, tak i v roce 2015 v rámci Olomouckého kraje.

Děkujeme za vaši podporu a krásná slova uznání - moc nás to těší :-)

Více aktualit...

Budeme vychovávat dítě s pozitivním přístupem k přírodě, člověku i k sobě samému.

Chceme vytvářet školičku pestrou, nápaditou, harmonickou, s přátelskou atmosférou mezi dětmi i dospělými.